Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Úročení pod lupou

Znát princip toho, jak a proč fungují úroky, je úplným základem finanční gramotnosti. Podívejme se na úroky pod lupou, jednoduše a přehledně.


Co je to úrok?

Úrok je finanční odměna za poskytnutí peněz. Z pohledu toho, kdo si peníze půjčuje (= dlužník), úrok platíte, z pohledu toho, který peníze půjčuje (= věřitel), úrok získáváte.

Úrok je zpravidla vyjádřený procenty, takzvanou úrokovou sazbou. Výše úroku se pak procentuálně odvodí z půjčené částky (= jistiny).

Vezměme si úplně nejjednodušší příklad, kdy si půjčíte 10 000 Kč a jednorázově je splatíte s úrokovou sazbou 5 %.

Jistina = 10 000 Kč
Úroková sazba = 5 %
Úrok = 5 % z 10 000 Kč = 500 Kč
Celková částka splacená dlužníkem = 10 500 Kč

Totéž platí obráceně - pokud 10 000 Kč půjčíte, pak 10 500 Kč dostanete zpět. Předem stanovená je také doba splatnosti, čili do kdy jakou částku dlužník uhradí.

V praxi bývá počítání složitější, toto je ale úplný základ, kterému je třeba rozumět - i z pohledu toho, jak principiálně fungují banky anebo investování. Logika věci je prostá a nefunguje zdaleka jen v ekonomice. Něco chcete, tak za to něco dáte. Něco poskytnete, tak za to něco dostanete.

Zdroj: https://pixabay.com/vectors/business-handshake-businessman-7083819/

Co je to úročení?

A právě způsob výpočtu úroků je to, čemu říkáme úročení. Ze všeho nejčastěji se v základním dělení setkáte s pojmy úročení jednoduché a úročení složené.

Jednoduché úročení demonstruje příklad, který jsme si výše ukázali. Zpravidla se používá v případě, kdy je dlužná částka splatná do 1 roku od zapůjčení.

Složené úročení je o něco složitější a používá se v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik úrokovacích období.


ZÍSKEJTE BONUS 1 000 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Co je co aneb malý slovník pojmů

Úroková doba a úrokovací období

Úroková doba je doba, po kterou splácíte úrok, a zpravidla tedy doba od půjčení po dobu splacení dluhu. Úrokovací období určuje, jak často se připisují úroky. Nejčastěji je to vždy na konci roku.

Nominální úroková míra

Aby to nebylo příliš jednoduché, pak tu ještě máme pojem nominální úroková míra. Vedle procentní výše nominální úrokové míry je důležitá i doba, za kterou se úrok vypočítává. Nominální úroková míra dle délky časového období může být:

  • roční - označení p.a. (z lat. per annum, za rok)
  • pololetní - označení p.s. (z lat. per semestre)
  • čtvrtletní - označení p.q. (z lat. per quartale)
  • měsíční - označení p.m. (z lat. per mensem)
  • denní - označení p.d. (z lat. per diem)

Pamatujte si, že úrokovací období a časové období nominální úrokové míry jsou dvě odlišné hodnoty. Příklad najdeme třeba u RONDA INVEST: jako investor znáte výši ročního výnosu (p.a.). Úroky se vám ale připisují na účet pravidelně každý měsíc (úrokovací období je měsíční).

Složené úročení

Složené úročení je pak takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k celkové již investované částce a spolu s částkou se v dalším období znovu úročí. Složené úročení znamená tedy v praxi vlastně úročení úroků.

Vzorec pro složené úročení vypadá poměrně krkolomně:

Celkový zůstatek = Počáteční částka * (1 + Úroková míra) ^ Počet úrokovacích období

Pro investory spočívá jeho kouzlo v tom, že čím více času investujete, tím vaše zisky pádivěji přibývají:

Úročení podle času placení

V učebnicích ekonomie se ještě setkáte s dělením úročení podle času placení úroku, a to na:
1.    úročení předlhůtní,
kdy se úroky platí na začátku úrokovacího období,
2.    úročení polhůtní,
kdy se úroky platí na konci úrokovacího období, což je v praxi běžnější.

Zdroj: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/22/16/21/clock-4496464_960_720.png

Jedno je jisté: úročení se vyplatí rozumět, a vždycky jej můžete využít i ve svůj prospěch, ať už jsou úrokové sazby jakékoliv.

 

Blog