Získejte bonus 500 Kč

Stačí zadat e-mail a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Jak se stavíme k situaci kolem koronaviru

Informace pro klienty - RONDA INVEST i nadále poskytuje své služby a přijala veškerá nutná opatření. Průběžně komunikujeme s našimi úvěrovými klienty, kteří krizí zatím nejsou ohroženi a jsou schopni dále řádně splácet RONDĚ své závazky. 


Vážení klienti,

v reakci na aktuální situaci s výskytem koronaviru COVID-19 v evropských zemích Vás chceme informovat, že systematicky sledujeme informace vydávané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Hygienickou stanicí ČR a jsme připraveni reagovat na případné požadavky zavádění provizorních opatření.

Naši zaměstnanci jsou opakovaně informováni o doporučených postupech k prevenci a dodržování hygienických zásad, jak se chránit a postupovat v případě onemocnění. Provádíme také zvýšenou činnost při udržování hygieny společných prostor a dotykových ploch. I přesto Vám z důvodu ochrany zdraví doporučujeme se na nás obracet primárně formou bezplatné linky: 800 023 099 nebo e-mailem. Všechny klienty jsme připraveni obsloužit online bez omezení. V případě potřeby jsme rovněž připraveni i na osobní jednání v naší pobočce.  Vzhledem k aktuální situaci nicméně může dojít k omezení provozu pobočky v budoucích dnech na základě doporučení, nebo rozhodnutí státních orgánů ČR.

Pokud bychom byli nuceni změnou situace a zpřísněním nařízení pracovat z domova, je celý náš tým vybaven zabezpečeným vzdáleným přístupem, aby všechny naše aktivity pokračovaly i nadále jako dosud a byli jsme pro Vás neustále k dispozici.


V souvislosti s případnými dopady zaváděných restriktivních opatření na platební morálku úvěrových klientů Vás chceme ujistit, že RONDA INVEST průběžně komunikuje se svými úvěrovými klienty a monitoruje jejich schopnost splácet své závazky. Aktuálně není žádný z našich úvěrových klientů po splatnosti. Rádi bychom zdůraznili, že všechny úvěry, do nichž mohou naši investoři investovat, jsou zajištěny bonitními nemovitostmi, které představují i v této těžké době stabilní hodnotu. Navíc výše poskytovaných úvěrů zpravidla nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti. Z tohoto pohledu tedy návratnost Vašich investic není ohrožena.


Pevně věříme, že celou situaci společně zvládneme a přejeme Vám hlavně pevné zdraví v této nelehké době.

S pozdravem

Vaše RONDA INVEST

Blog