Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Zhodnoťte své peníze 9 % p.a.

Investovat nebylo nikdy jednodušší a důležitější,
než právě v dnešní době, kdy se celá
země potýká s vysokou inflací.

Investice od
1 000 Kč

Výnos
až 9 % p.a.

Měsíční
výplata

Zajištěno
nemovitostmi

S naší plnou
podporou

Jak investovat

Pomáháme podnikatelům růst.

Dosud profinancováno přes
naši platformu:

1575.93

mil. Kč

Dosud vyplaceno investorům na výnosech:

Dosud vyplaceno investorům
na výnosech:

85.3

mil. Kč

Rovněž neplatíte žádné pravidelné poplatky:

Naše úspěšnost při
vyplácení výnosů:

100

%

Jako investor u nás neplatíte žádné vstupní a pravidelné poplatky

Celkem profinancovaných
úvěrů:

155

Jak to funguje?

Vyberte si investiční příležitost, která Vás nejvíce zaujala
Zaregistrujte se, abyste mohli hned investovat
Online podepište smlouvu o participaci
Počkete na podpis RONDA INVEST
Odešlete peníze a vydělávejte


CHCI INVESTOVAT


Proč je investování bezpečné?

 • Důkladně prověřujeme bonitu a životaschopnost projektů
  • Potřebujeme si být jisti, že úvěrový dlužník bude mít vždy dostatek prostředků na splácení úvěru a že nám to bude klapat i lidsky.
 • Financujeme ze 100 % nejdříve my
  • Potřebujeme si ověřit, že jsme se při analýze nespletli, dlužník splácí jak má a nikde nám nevázne komunikace.
 • Zajišťujeme nemovitostí
  • Do zástavy bereme pouze hodnotné nemovitosti ve vybraných lokalitách jako je Praha, Brno a další velká krajská města – potřebujeme si být jisti, že když by přišlo na nutnost zpeněžení zástavy, budeme schopni nemovitost obratem prodat.
  • Každá nemovitost, který vezmeme do zástavy, musí být o 30 % a více hodnotnější, než je výše poskytnutého úvěru (LTV max. 70 %). Pakliže bychom byli nuceni prodávat, chceme si být jisti, že můžeme prodávat s dostatečným diskontem a rychlostí.
 • Zajišťujeme notářským zápisem
  • Naší nutnou podmínkou je zajištění každého úvěru notářským zápisem se svolením k vykonavatelnosti, což znamená, že v případě vymáhání dlužných splátek od úvěrového dlužníka, se nemusíme zdlouhavě soudit o existenci pohledávky a můžeme přímo přistoupit k exekuci dlužníka, případně navrhnout prodej zastavované nemovitostí.
    

„Naše forma zajištění úvěrů je ještě striktnější, než u bank, ale náš přístup k úvěrovým klientům
individuálnější. To jsou přesně ty důvody, proč v RONDA INVEST dosud nikdo
nepřišel ani o jednu vloženou korunu.“

Aktuální nabídka úvěrů k investici

Získejte bonus až 1 000 Kč k první investici!

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód, který zadáte při Vaší první investici.

Více o akci se dozvíte zde.

Kompletní pravidla akce jsou dostupná zde.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 1 000 Kč za založení první participace".

Vaše nejčastější dotazy

Co je to participace

 • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
   
 • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek
  s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
   
 • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participaci lze odkoupit pouze prostřednictvím RONDA INVEST a.s.
   
 • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu.

Výhody pro investory

 • Za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
   
 • investor získává pravidelný nadstandardní výnos,
   
 • bezpečnost investice zaručuje kvalitní zajištění úvěrů, které jsou nabízeny k participaci, když úvěry jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem,
   
 • možnost zvolit si výši investice,
   
 • možnost diverzifikace rizika – investice do několika různých úvěrů,
   
 • zpravidla průběžné splácení investované částky
   
 • poskytnutí úvěru je vždy nejdříve financováno ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu,
   
 • investor tak má možnost posouzení dosavadního vývoje úvěrové pohledávky ještě před vlastní realizací investice,
   
 • úvěry poskytujeme podle bankovních standardů – vždy prověřujeme bonitu klienta, kvalitu zajištění, záznamy v registrech, zdroje příjmů pro splácení úvěru apod.,
   
 • odměna RONDY INVEST a.s. je závislá na řádném splácení úvěrové pohledávky a je účtována oproti obdržené splátce, na rozdíl od jiných poskytovatelů, kteří si účtují měsíční paušální poplatek.

Strategie úvěrování RONDA INVEST a.s.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující strategii:

 • Úvěry jsou zajištěné bonitní nemovitostí, 
   
 • úvěry zajišťujeme zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech,
   
 • celý proces poskytnutí úvěru zajišťuje zkušený tým odborníků s dlouholetou zkušeností v poskytování bankovních i nebankovních úvěrů,
   
 • kompletní právní servis je zajištěn zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky.

Výnos z Participace

 • Závisí na konkrétní úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat a na platební morálce dlužníka. Podíl na výnosu pro Investora se začíná zpravidla v přepočtu na úrovni 8,5 % p.a. Dosáhnout můžete až 9 % p.a.

U Participace lze dosáhnout i mimořádných výnosů, například při předčasném splacení úvěru mimo opci na předčasné splacení.

Předpokládaná doba trvání Participace

 • Předpokládaná doba trvaní Participace se odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investujte. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 36 měsíců.

Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Pracovníci RONDA INVEST a.s. mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním úvěrů a jejich vymáháním - vždy se snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého úvěru.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
   
 • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces;  pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
   
 • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).
   
 • V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce.

Rizika spojená s Participací

Reference

Budovu U Kampusu se mi podařilo zakoupit v aukci díky společnosti RONDA INVEST. Původně jsem poptával bankovní domy, které mi bohužel nedokázaly garantovat finanční prostředky, které by mi dokázaly uvolnit na základě vyhrané dražby. Proto jsem poptal společnost RONDA INVEST, která mi projekt pomohla financovat s tím, že nepožadovali předprodeje ani žádné další garance. Tím byl projekt jednodušší a pro mě manažersky velmi dobře zvládnutelný. Během jednoho roku se tak podařilo projekt zrekonstruovat a nyní je z 95% vyprodáno. Plánuji další projekty tohoto typu a na RONDU se určitě znovu rád obrátím.

Více na: https://www.ukampusu.cz/

Ing. Radek Hončl
Majitel a manažer projektu U Kampusu

Rekonstrukce bytového domu Praha – Smíchov zdárně dokončena


RONDA INVEST poskytla v říjnu 2019 úvěr dvěma českým společnostem, který sloužil k rekonstrukci nádherného bytového domu v Praze na Smíchově a také k refinancování závazků klienta u jiné finanční instituce. V úspěšně dokončeném projektu aktuálně probíhá rozprodej jednotek po rekonstrukci a jejich převod na koncové vlastníky.

Koupě a rekonstrukce bytové jednotky na Vinohradech


Díky flexibilitě a rychlosti úvěru od RONDA INVEST a.s. se naší společnosti povedlo za 11 měsíců koupit, zrekonstruovat a výhodně rozprodat bytové jednotky v činžovním domě na Rybalkové ulici na Vinohradech.
Více na: https://www.rezidencerybalkova.cz/.

Tomáš Slavík
Jednatel Rybalkova 6, s.r.o.

Blog