Získejte bonus 500 Kč
k Vaší první investici v min. výši 10 000 Kč!
Zadejte prosím Váš e-mail pro zaslání akčního kódu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 500 Kč za založení první participace".

Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Polyfunkční objekt - Velké Popovice

Polyfunkční objekt - Velké Popovice
Výnos pro investora: 
5,5374 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.06.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
15 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
4
Účel využití: 
koupě polyfunkční nemovitosti
Zdroje splácení: 
příjmy z provozování autodopravy
Číselné označení úvěru: 
181001

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
polyfukční areál s ubytovnou
Celková hodnota zajištění: 
26 600 000 Kč
LTV: 
56,39 %
Lokalita: 
Praha východ - Velké Popovice
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut české společnosti působící v oblasti dopravy na nákup polyfunkční nemovitosti ve Velkých Popovicích, kde klient zřídil zázemí pro své řidiče a dopravní techniku. Úvěr je zajištěn nakupovanou nemovitostí. Zdrojem splácení úvěru jsou příjmy společnosti z provozování autodopravy. Klient díky úvěru od RONDA INVEST  zefektivnil své podnikání a i v období omezení pohybu kvůli koronaviru jsou jeho kapacity dostatečně vytížené.

Zástavní právo k polyfunkční nemovitosti ve Velkých Popovicích - v nemovitosti se nachází prodejna potravin, restaurace, kadeřnictví, řeznictví, herna, kanceláře, sklady, nerušící výroba (brambůrky) a velká část (část přízemí a celé 2. NP) je využívána jako ubytovna. Ubytovna zahrnuje celkem 33 pokojů s cca 80 lůžky, některé pokoje mají vlastní sociální zázemí, některé mají společné, přístupné z chodby. Suterénní prostory jsou využívány jako sklady. Objekt byl dán do užívání v r. 1990 a od r. 1999, kdy byl koupen předchozím vlastníkem, je řádně udržován jak majitelem, tak nájemci, s postupně prováděnými modernizacemi - nemovitost je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.

Hodnota zajištění na základě posouzení nezávislého odhadce k 14. 9. 2018: 26.600.000 Kč.


Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

poker