Získejte bonus 500 Kč k Vaší první investici!
Zadejte prosím Váš e-mail pro zaslání akčního kódu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 500 Kč za založení první participace".

Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka v Praze na Starém Městě

Bytová jednotka v Praze na Starém Městě
Výnos pro investora: 
5,4375 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.1.2022

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
10 920 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
nákup a rekonstrukce
Zdroje splácení: 
pronájem
Číselné označení úvěru: 
180501

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
bytová jednotka v Praze na Starém Městě
Celková hodnota zajištění: 
19 600 000
LTV: 
70,0 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české s.r.o., na nákup bytové jednotky v Praze a její následnou rekonstrukci. Koupě již byla uskutečněna, klient již také dokončil rekonstrukci, v rámci které rozdělil velký byt na 4 menší jednotky, které nyní pronajímá. Z těchto příjmů z pronájmů je úvěr také splácen. Předmětem zástavy je předmětná bytová jednotka v Praze 1 na Starém Městě.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.