Získejte bonus 500 Kč
k Vaší první investici v min. výši 10 000 Kč!
Zadejte prosím Váš e-mail pro zaslání akčního kódu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 500 Kč za založení první participace".

Investiční úvěr

Akvizice aktiv za účelem dlouhodobé držby. Financování výstavby, dostavby rekonstrukce nemovitostí. Nákupy obchodních podílů. Překlenovací financování po dobu vyřízení investičního úvěru v bance.

účelový podnikatelský úvěr s výhodnými podmínkami

expresní doba vyřízení úvěru

ideální na dlouhodobé financování ziskových projektů

Parametry: 

i pro nákupy z dražeb,
výběrových řízení apod.

výše úvěru:
od 2 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálně
do 70 %
tržní hodnoty
nemovitosti

splatnost:
6 měsíců – 15 let

Zajištění

Zástavní právo k nemovitosti v České nebo Slovenské republice.
Vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Seznam podkladů pro předběžné posouzení úvěru

Podnikatelský záměr: 
  • vyplněná žádost o úvěr
  • popis podnikatelské činnosti žadatele a zdrojů splácení úvěru
  • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ
  • daňové přiznání a účetní závěrku za poslední dvě účetní období
Zajištění: 
  • aktuální list vlastnictví
  • nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
  • fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)
  • jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
  • dokumenty týkající se věcných práv k nemovitosti
invest
poker