Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Překlenovací úvěr

Financování provozní činnosti podnikatelů bez nutnosti předkládání faktur. Akvizice podnikatelských subjektů. Nákupy nemovitostí v dražbách, veřejných obchodních soutěžích, výběrových řízeních. Odkupy obchodních podílů. Refinancování krátkodobých úvěrů v bance.

rychlé zajištění provozních potřeb malých a středních podnikatelů

financování obchodní činnosti různého druhu

nákup nemovitostí a obchodních podílů z dražeb a výběrových řízení

Parametry: 

expresní financování
provozních potřeb

výše úvěru:
od 5 000 000 Kč
do 50 000 000 Kč

maximálně
do 60 %
tržní hodnoty
nemovitosti

splatnost:
6 měsíců – 3 roky

Zajištění

Zástavní právo k nemovitosti v České nebo Slovenské republice.
Vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Seznam podkladů pro předběžné posouzení úvěru

Podnikatelský záměr: 
  • vyplněná žádost o úvěr
  • stručný podnikatelský záměr s projekcí výnosů a nákladů a zdrojů splácení úvěru
  • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ
  • daňové přiznání a účetní závěrku za poslední dvě účetní období
Zajištění: 
  • aktuální list vlastnictví
  • nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
  • fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)
  • jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
  • dokumenty týkající se věcných práv k nemovitosti

Blog