Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investiční úvěr

Akvizice aktiv za účelem dlouhodobé držby. Financování výstavby, dostavby rekonstrukce nemovitostí. Nákupy obchodních podílů. Překlenovací financování po dobu vyřízení investičního úvěru v bance.

účelový podnikatelský úvěr s výhodnými podmínkami

expresní doba vyřízení úvěru

ideální na dlouhodobé financování ziskových projektů

Parametry: 

i pro nákupy z dražeb,
výběrových řízení apod.

výše úvěru:
od 2 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálně
do 70 %
tržní hodnoty
nemovitosti

splatnost:
6 měsíců – 15 let

Zajištění

Zástavní právo k nemovitosti v České nebo Slovenské republice.
Vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Seznam podkladů pro předběžné posouzení úvěru

Podnikatelský záměr: 
  • vyplněná žádost o úvěr
  • popis podnikatelské činnosti žadatele a zdrojů splácení úvěru
  • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ
  • daňové přiznání a účetní závěrku za poslední dvě účetní období
Zajištění: 
  • aktuální list vlastnictví
  • nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
  • fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)
  • jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
  • dokumenty týkající se věcných práv k nemovitosti

Blog