Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Developerský úvěr

Financování nákupu stavebních pozemků v lokalitách s ustáleným územním plánem i ve fázi bez vydaného územního rozhodnutí. Financování výstavby. Překlenovací financování po dobu vyřízení bankovního developerského úvěru. Poskytnutí „equity“ pro podnikatele žádající o developerský úvěr v bance. Refinancování již poskytnutých bankovních úvěrů.

financování nákupů i výstavby nemovitostí

mezaninové financování pro větší developerské projekty

vyřízeno rychle, flexibilně dle skutečných potřeb developera

Parametry: 

čerpání
i bez předprodejů

výše úvěru:
od 10 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálně
do 60 %
tržní hodnoty
nemovitosti

splatnost:
6 měsíců – 3 roky

Zajištění

Zástavní právo k nemovitosti v České nebo Slovenské republice.
Vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti.
Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Seznam podkladů pro předběžné posouzení úvěru

Podnikatelský záměr: 
 • vyplněná žádost o úvěr
 • stručný podnikatelský záměr s projekcí výnosů a nákladů a zdrojů splácení úvěru
 • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku
 • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u OSVČ
 • daňové přiznání a účetní závěrku za poslední dvě účetní období
Zajištění: 
 • aktuální list vlastnictví
 • nabývací titul vlastnictví (např. kupní smlouva)
 • územně plánovací informaci u pozemků
 • územní rozhodnutí, stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočty
 • fotodokumentace aktuálního stavu (exteriér i interiér)
 • jakýkoliv odhad nemovitosti, pokud existuje
 • dokumenty týkající se věcných práv k nemovitosti

Blog