Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Zrekonstruovaná bytová jednotka v Praze na Starém Městě

Výnos pro investora: 
4,00 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.1.2022

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
10 920 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
rekonstrukce
Zdroje splácení: 
pronájem

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
zrekonstruovaná bytová jednotka v Praze na Starém Městě
Celková hodnota zajištění: 
19 600 000
LTV: 
70,0 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti s ručením omezeným na nákup bytové jednotky v Praze a její následnou rekonstrukci. Koupě již byla uskutečněna, klient již také dokončil zdařilou rekonstrukci, v rámci které rozdělil velký byt na 4 menší jednotky, které nyní nabízí ke krátkodobým pronájmům. Z těchto příjmů z pronájmů je úvěr také splácen. Předmětem zástavy je nakoupená bytová jednotka v Praze na Starém Městě.

Pozn.: Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.