Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Stavební pozemky - Praha-Březiněves

Stavební pozemky - Praha-Březiněves
Výnos pro investora: 
4,00 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.7.2022

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti s ručením omezeným na nákup pozemků. Klient připravuje na předmětných pozemcích developerský projekt na výstavbu rodinných domů. Úvěr je zajištěn předmětnými pozemky v lokalitě Praha 8 - Březiněves. Zdrojem splácení úvěru budou příjmy plynoucí z dalších projektů klienta, jistina bude splacena z prodeje předmětu zástavy, příp. refinancováním závazku bankou po vydání územního rozhodnutí.

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
15 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
ke dni konečné splatnosti Úvěru
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
3
Účel využití: 
nákup stavebních pozemků
Zdroje splácení: 
další projekty klienta
Číselné označení úvěru: 
180602

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
stavební pozemky v Praze - Březiněvsi
Celková hodnota zajištění: 
28 750 000 Kč
LTV: 
52,0 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Pozn.: Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog