Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Stavební pozemek v Praze - Pitkovicích

Výnos pro investora: 
4,26 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.1.2022

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
5 300 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
průběžně dle prodejů domů
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
nákup stavebního pozemku
Zdroje splácení: 
prodej rodinných domů

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
stavební pozemek v Praze - Pitkovicích
Celková hodnota zajištění: 
8 850 000 Kč
LTV: 
60,0 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti s ručením omezeným na nákup pozemku určeného k výstavbě. Klient připravuje na pozemku realizaci menšího developerského projektu zaměřeného na výstavbu rodinných dvojdomků, které chce následně prodat a z výnosů splatit poskytnutý úvěr. Úvěr je zajištěn předmětným pozemkem v lokalitě Praha - Pitkovice.

Pozn.: Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.