Získejte bonus 500 Kč
k Vaší první investici v min. výši 10 000 Kč!
Zadejte prosím Váš e-mail pro zaslání akčního kódu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 500 Kč za založení první participace".

Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Stavební pozemek - Praha - Pitkovice

Stavební pozemek - Praha - Pitkovice
Výnos pro investora: 
4,65 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.1.2022

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
5 300 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
průběžně dle prodejů domů
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
nákup stavebního pozemku (vlastnické právo klienta k pozemku je již zapsáno v katastru nemovitostí)
Zdroje splácení: 
prodej rodinných domů
Číselné označení úvěru: 
180801
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci: 
4 155 500 Kč

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
stavební pozemky v Praze - Pitkovicích
Celková hodnota zajištění: 
6 965 400 Kč
LTV: 
59,66 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Úvěr byl poskytnut české společnosti na nákup pozemku určeného k výstavbě. Klient naprojektoval na pozemku menší developerský projekt na výstavbu rodinných dvojdomků, pozemek rozdělil na samostatně prodejné parcely a postupně parcely rozprodává. Úvěr je zajištěn předmětnými pozemky v lokalitě Praha - Pitkovice.

Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy a dvojdomky:

  • pozemek s celkovou výměrou 1 549 m2,
  • pozemek je mírně svažitý, má půdorysný tvar trojúhelníku,
  • dobrá dopravní dostupnost, drobnou nevýhodou je umístění v těsné blízkosti rušné ulice.

Hodnota zajištění na základě posouzení nezávislého odhadce: 6 965 400 Kč (5 700,- Kč/ m2).


Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog

invest
poker