Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dům - Větrušice, Praha-východ

Rodinný dům - Větrušice, Praha-východ
Výnos pro investora: 
4,7245 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.6.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
4 060 914 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
dofinancování developerského projektu
Zdroje splácení: 
příjmy z realizovaných developerských projektů
Číselné označení úvěru:
0000000087

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
rodinný dům v obci Větrušice v okrese Praha-východ
Celková hodnota zajištění: 
6 750 000 Kč
LTV: 
60,16%
Lokalita: 
Praha-východ
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – podnikající fyzické osobě. Prostředky z poskytnutého úvěru klient využil na dofinancování developerského projektu v Praze, v němž má podíl jako společník.  Žadatel se věnuje developerské činnosti především rezidenčních nemovitostí v lokalitě hlavního města Prahy. Úvěr je splácen z příjmů plynoucích z realizovaných developerských projektů. Předmětem zástavy je rodinný dům v obci Větrušice v okrese Praha-východ.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.