Získejte bonus 500 Kč

Stačí zadat e-mail a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj

Rodinný dům Kmetiněves - Středočeský kraj
Výnos pro investora: 
6,0233 % p.a.
Minimální výše investice: 
1 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
50 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.04.2023

Tento úvěr RONDA INVEST poskytla české společnosti na financování výstavby rodinného domu v obci Kmetiněves, v okrese Kladno. Klient realizuje malý developerský projekt a plánuje po dostavbě dům prodat.

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut české společnosti na financování výstavby rodinného domu v obci Kmetiněves, v okrese Kladno. Část prostředků z úvěrů byla ponechána na splácení úroků z úvěru. Klient realizuje malý developerský projekt a plánuje po dostavbě dům prodat. Společník společnosti, který je zároveň spoludlužníkem úvěru, podniká v ob...Zobrazit celý text

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
6 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
jednorázově v den konečné splatnosti úvěru
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
výstavba rodinného domu, rezerva na splácení úroků z úvěru
Zdroje splácení: 
Zdrojem splácení úvěru jsou rezerva z načerpaného úvěru, příjmy ze stavební činnosti klienta a příjem z prodeje předmětu zajištění úvěru.
Číselné označení úvěru: 
0000000128
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci: 
6 000 000 Kč

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
rodinný dům v obci Kmetiněves, okres. Kladno
Celková hodnota zajištění: 
Hodnota zajištění k 16. 8. 2021: 3 545 245 Kč, budoucí hodnota zajištění: 11 000 000 Kč
LTV: 
54,55%*
Lokalita: 
Kmetiněves, okres Kladno
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog