Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný a Činžovní dům - České Budějovice

Rodinný a Činžovní dům - České Budějovice
Výnos pro investora: 
5,2584 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.09.2024

Nabízíme Vám možnost participace na úvěru, který byl poskytnut české společnosti na nákup činžovního domu v širším centru krajského města České Budějovice. Klient činžovní dům koupil v rámci diverzifikace svých podnikatelských aktivit. Činžovní dům je nově po částečné rekonstrukci a klient ho plánuje dále postupně rekonstruovat.

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut české společnosti na nákup činžovního domu v širším centru krajského města České Budějovice. Část prostředků z poskytnutého úvěru byla ponechána na splácení příslušenství úvěru. Klien...Zobrazit celý text

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
16 640 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
Bez historie u RI
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
koupě činžovního domu, rezerva na splácení příslušenství úvěru
Zdroje splácení: 
Zdrojem splácení jsou příjmy z provozování taxislužby, z pronájmu kupovaného činžovního domu a také rezerva z načerpaného úvěru.
Číselné označení úvěru: 
0000000150
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci: 
16 640 000 Kč

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
Činžovní dům s 10 bytovými jednotkami v Českých Budějovicích a Rodinný dům v těsné blízkosti Českách Budějovic
Celková hodnota zajištění: 
Hodnota zajištění k 26. 6. 2021: 23 000 000 Kč
LTV: 
72,35 %
Lokalita: 
České Budějovice
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog