Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinné domy Praha - Kolovraty

Výnos pro investora: 
5,525 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.6.2020

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
19 020 000
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
průběžně dle prodejů bytových jednotek
Platební morálka: 
všechny dosavadní splátky řádně uhrazeny
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
financování dostavby RD, refinancování závazků u jiné instituce, provozní neúčelové prostředky
Zdroje splácení: 
příjmy z prodeje rodinných domů, jejichž dostavba je průběžně financována a jedné samostatné stavební parcely
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci:
10 050 000 Kč
Číselné označení úvěru:
180401

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
2 rodinné domy v Praze
Celková hodnota zajištění: 
15 900 000 Kč
LTV: 
63 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti na financování dostavby 5rodinných domů v Praze. Prostředky byly také použity na refinancování závazků u jiné instituce a na provozní činnost. Zdrojem splácení úvěru jsou příjmy z prodeje rodinných domů, jejichž dostavba je průběžně financována a jedné samostatné stavební parcely. Tyto nemovitosti zároveň slouží jako zajištění úvěru. Z původních 5rodinných domů jsou již 3 rodinné domy dokončeny a prodány, rovněž je prodána i samostatná parcela. Předmětem zástavy jsou 2 rozestavěné rodinné domy v Praze - Kolovratech. Nemovitosti se nachází v blízkosti železniční trati, od které jsou odděleny protihlukovou stěnou. V centru městské části je veškerá občanská vybavenost.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.