Získejte bonus 500 Kč
k Vaší první investici v min. výši 10 000 Kč!
Zadejte prosím Váš e-mail pro zaslání akčního kódu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 500 Kč za založení první participace".

Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Provozní hala - Nehvizdy

Provozní hala - Nehvizdy
Výnos pro investora: 
5,4839 %
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.3.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
22 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
6
Účel využití: 
nákup provozní haly v obci Nehvizdy
Zdroje splácení: 
příjmy společnosti z provozování autodopravy a servisu vozidel
Číselné označení úvěru: 
190201

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
1. provozní hala s administrativním zázemím v obci Nehvizdy, Praha-východ. 2. dva rodinné domy v obci Nehvizdy, Praha-východ. 3. polyfunkční nemovitost ve Velkých Popovicích (zástavní právo 2. v pořadí)
Celková hodnota zajištění: 
58 000 000 Kč
LTV: 
63,8 %
Lokalita: 
Praha-východ, Nehvizdy, Velké Popovice
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut české společnosti působící v oblasti mezinárodní i vnitrostátní dopravy na nákup provozní haly v Nehvizdech, kde klient provádí servis kamionů. Úvěr je zajištěn nakupovanou nemovitostí, dále dvěma rodinnými domy v Nehvizdech ve vlastnictví klienta a druhým zástavním právem k polyfunkční nemovitosti ve Velkých Popovicích. Jedná se o druhý investiční úvěr poskytnutý této společnosti ze strany RONDY INVEST.

Zdrojem splácení úvěru jsou především příjmy společnosti z provozování autodopravy a servisu vozidel. Klient díky úvěru od RONDA INVEST zefektivnil své podnikání a i v období omezení pohybu kvůli koronaviru jsou jeho kapacity dostatečně vytížené.

Zástavní právo k provozní hale s administrativním zázemím v obci Nehvizdy v okrese Praha-východ; stavba je v dobrém stavebně technickém stavu, byla postavena v roce 1998 a v roce 2015 byla zrekonstruována. Celková plocha pozemku je 3 089 m2. Areál je oplocený a disponuje dvěma vjezdy přes automatické brány. Areál je napojený na inženýrské sítě, hala je rozdělena na 3 části, hlavní loď je výrobní, jedna z bočních lodí je užívána pro administrativu a zázemí společnosti a třetí loď je užívána pro skladování.

Zástavní právo ke dvěma rodinným domům v obci Nehvizdy v okrese Praha-východ, nemovitosti se nachází v centrální části Nehvizd. Podlahová plocha prvního RD je 96 m2 + garáž, pozemek 940 m2, druhý RD má podlahovou plochu cca 280 m2 a pozemek cca 390 m2. Okolní zástavbu tvoří především stávající rodinné domy. Nejbližší stanice autobusu je od nemovitosti vzdálena 130 m, centrum obce je vzdáleno 130 m. Ve vzdálenosti 330 m se nachází mateřská a základní škola. 

Zástavní právo k polyfunkční nemovitosti ve Velkých Popovicích (2. v pořadí) - objekt byl dán do užívání v r. 1990 a od r. 1999, kdy byl koupen předchozím vlastníkem, je řádně udržován jak majitelem, tak nájemci, s postupně prováděnými modernizacemi - nemovitost je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu a slouží jako zázemí pro řidiče klienta a dopravní techniku.

Celková hodnota zajištění na základě posouzení nezávislého odhadce: 58.000.000 Kč.


Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog

poker