Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Polyfunkční objekt - Velké Popovice

Polyfunkční objekt - Velké Popovice
Výnos pro investora: 
4,61% p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
30.06.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
15 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
4
Účel využití: 
koupě polyfunkční nemovitosti
Zdroje splácení: 
příjmy z provozování autodopravy
Číselné označení úvěru:
181001

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
polyfukční areál s ubytovnou
Celková hodnota zajištění: 
26 600 000 Kč
LTV: 
56,0%
Lokalita: 
Praha východ - Velké Popovice
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti působící v oblasti dopravy na nákup polyfunkční nemovitosti ve Velkých Popovicích, kde klient plánuje primárně ubytovávat své řidiče a také parkovat dopravní techniku. Úvěr je zajištěn nakupovanou nemovitostí. 

Pozn.: Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.