Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Činžovní dům - Nové Město - Praha 1 (1. etapa)

Činžovní dům - Nové Město - Praha 1 (1. etapa)
Výnos pro investora: 
5,2195 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.08.2023

Úvěr byl poskytnut české společnosti na odkup 2 bytových a 2 nebytových jednotek v činžovním domě v centru Prahy.

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut české společnosti na odkup 2 bytových a 2 nebytových jednotek v činžovním domě v centru Prahy. Část prostředků z poskytnutého úvěru byla ponechána na splácení části úroků z úvěru. Klient před odkupem v domě již vlastnil 2 nebytové jednotky, odkup dalších 4 bytových jednotek od předchozích vlastníků byl účelem dalšího financování poskytnutého ze strany RONDY INVEST. Skupina okolo klienta se tak st...Zobrazit celý text

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
22 871 200 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
jednorázově v den konečné splatnosti úvěru
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
4
Účel využití: 
koupě 2 bytových a 2 nebytových jednotek v Praze - Novém Městě, rezerva na splácení úroků z úvěru
Zdroje splácení: 
Zdrojem splácení jsou příjmy z obchodů spoludlužníka s kávou a vínem, příjem z prodeje předmětu zajištění úvěru a také rezerva z načerpaného úvěru.
Číselné označení úvěru: 
0000000139
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci: 
22 871 200 Kč

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
2 bytové jednotky v Praze Novém Městě a 4 nebytové jednotky v Praze Novém Městě
Celková hodnota zajištění: 
hodnota zajištění k 21. 7. 2021: 48 581 000 Kč
LTV: 
56,97 %*
Lokalita: 
Praha, Nové Město
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
NE

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog