Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytový dům Praha - Vinohrady (3. etapa)

Bytový dům Praha - Vinohrady (3. etapa)
Výnos pro investora: 
7,641% p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.07.2024

Seznamte se s úvěrovým klientem:

Úvěr byl poskytnut české společnosti na rekonstrukci bytového domu v Praze-Vinohradech. Prostředky byly také použity na refinancování závazků u jiné finanční instituce a fyzické osoby. Zdrojem splácení úvěru jsou příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek, jejichž rekonstrukce je financována a další úspěšná developerská činnost v rámci skupiny okolo klienta.

Popis nemovitého zajištění:

Předmětem zástavy je 19 bytových jednotek a 9 nebytových jednotek v bytovém domě v Praze na Vinohradech. Dům se nac...Zobrazit celý text

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
25 000 000,00 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
průběžně dle bytových a nebytových jednotek
Platební morálka: 
všechny dosavadní splátky řádně uhrazeny
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
fyzická osoba – skutečný vlastník žadatele o úvěr
Účel využití: 
rekonstrukce bytového domu v Praze na Vinohradech a refinancování závazků
Zdroje splácení: 
příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek
Číselné označení úvěru: 
000000089
Objem z celkové výše Úvěru nabízený k Participaci: 
25 000 000,00 Kč

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
19 bytových jednotek a 9 nebytových jednotek v Praze na Vinohradech
Celková hodnota zajištění: 
hodnota zajištění k 7.7.2022 168,1 mil. Kč, budoucí hodnota po dokončení: 266,4 mil. Kč
LTV: 
K 7.7.2022: 66,45 %*
Lokalita: 
Praha-Vinohrady
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog