Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka v Praze - Libni

Výnos pro investora: 
4,9445 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.05.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
4 050 633 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
nákup bytové jednotky
Zdroje splácení: 
pronájem nemovitosti, provozování mateřských center

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
bytová jednotka v Praze - Libni
Celková hodnota zajištění: 
5 600 000 Kč
LTV: 
67,6%
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české s.r.o., na koupi bytové jednotky v Praze 8 – Libni. Společnost se zabývá provozováním 2 mateřských center v Praze, která nabízí předškolní vzdělávání a přípravu dětí do prvních ročníků základních škol. Úvěr je zajištěn kupovanou bytovou jednotkou v lokalitě Praha - Libeň, kterou klient nabízí k pronájmu. Zdrojem splácení úvěru budou příjmy z pronájmu bytové jednotky a také příjmy z provozování mateřských center.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.