Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka na Praze 1 - Josefov

Bytová jednotka na Praze 1 - Josefov
Výnos pro investora: 
5,1095 %
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
31.5.2024

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
11 000 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
2
Účel využití: 
rozvoj podnikatelských aktivit
Zdroje splácení: 
příjmy z pronájmu bytové jednotky, příjmy z obchodů se dřevem
Číselné označení úvěru:
0000000077

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
bytová jednotka v Praze 1 - Josefově
Celková hodnota zajištění: 
21 900 000 Kč
LTV: 
50,23 %
Lokalita: 
Praha 1
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české s.r.o.. Prostředky z poskytnutého úvěru klient využil na rozvoj svého podnikání, zejména na rozjezd mezinárodního obchodu se dřevem. Úvěr je splácen z příjmů plynoucích z krátkodobých pronájmů bytové jednotky v Praze 1 - Josefově, která je ve vlastnictví společnosti a později také z příjmů plynoucích z obchodů se dřevem. Předmětem zástavy je lukrativní bytová jednotka v Praze 1 - Josefově.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.