Investujte do úvěru se zajištěním: Инвестируйте в кредит под залог:

2 bytové jednotky v Praze na Vinohradech

Výnos pro investora: 
4,02 % p.a.
Minimální výše investice: 
10 000 Kč
Cílová doba splatnosti: 
23.1.2022

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výše poskytnutého úvěru: 
7 050 000 Kč
Frekvence splácení úroků: 
měsíčně
Frekvence splácení jistiny: 
měsíčně
Platební morálka: 
bezproblémová
Počet ručitelů/spoludlužníků: 
3
Účel využití: 
refinancování, rekonstrukce provozovny rychlého občerstvení
Zdroje splácení: 
pronájem, provozovna rychlého občerstvení

Informace o zajištění

Hlavní zajištění: 
2 bytové jednotky v Praze na Vinohradech
Celková hodnota zajištění: 
10 600 000 Kč
LTV: 
66,5 %
Lokalita: 
Praha
Notářský zápis: 
ANO
Vinkulace pojistného plnění: 
ANO

Úvěr byl poskytnut žadateli – české společnosti s ručením omezeným, na refinancování úvěru od privátního investora a rekonstrukci provozovny, ve které klient otevřel v rámci franšízy provozovnu mezinárodního řetězce rychlého občerstvení. Úvěr je zajištěn dvěma bytovými jednotkami v lokalitě Praha Vinohrady, které klient nabízí ke krátkodobým pronájmům. Zdrojem splácení úvěru jsou příjmy z pronájmu bytových jednotek a také příjmy z provozovny rychlého občerstvení.

Pozn.: Fotografie jsou pouze ilustrační.

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.