Získejte bonus 500 Kč

Stačí zadat e-mail a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Vývoj ceny nájmů v době pandemie a co můžeme očekávat

Článek - Zřejmě jste zaslechli informaci, že pandemie měla vliv na výši nájemného. Nicméně podle statistik nájemné pokleslo pouze v Praze, Karlových Varech, v Olomouci a v Pardubicích. V ostatních městech naopak vzrostlo. Je tedy zajímavé se podívat, co tyto výkyvy v cenách nájmů způsobilo
a zamyslet se nad dalším možným vývojem na trhu s nájemními nemovitostmi. Jak se tedy bude pohybovat cena nájemného na rezidenčním trhu nemovitostí v dalším období?


Průměrná cena pronájmu 1m2/měsíc v Kč


Zdroj: Realitymix.cz


Zdroj: Realitymix.cz

Pandemie s sebou přinesla restrikce prakticky ve všech zemích světa – lidé stále nemohou volně cestovat. Jako první to odnesly byty pro krátkodobé ubytování. Právě velké procento bytů využívaných zejména turisty způsobilo dramatický pokles cen nájmů u těchto bytů. Majitelé bytů byli nuceni proměnit své nemovitosti na klasické nájemní byty, čímž vznikl krátkodobě převis nabídky nad poptávkou. Tento jev tedy následně snížil cenu nájemného všech bytů v Praze a zvýšila se dostupnost bydlení v lukrativních lokalitách pro místní občany. Nejvíce patrný pokles logicky zaznamenaly ty části Prahy, které jsou i turisticky nejatraktivnější – tedy Praha 2 a Praha 1. Pokles nájemného v Praze lze tedy vysvětlit jednoduše náhlým odlivem turistů.

Mírný pokles nájmu v Karlových Varech může být způsobený rovněž odlivem rusky mluvících turistů, kteří mají v oblibě lázně i promenádu a město hojně navštěvují. Co ovšem zapříčinilo pokles nájmu v Pardubicích nebo Olomouci? Město Pardubice vyhlásilo snížení nájmu o 30 % au bytů v majetku města na déle než půl roku, což se mohlo promítnout do statistiky nájemného. Za další je třeba si uvědomit, že prakticky po celou dobu pandemie měli omezený vstup do země zahraniční pracovníci, kteří také mají potřebu někde bydlet a platí nájem. Navíc studenti mnohdy rušili své pronájmy, a raději bydleli doma u rodičů. I tento faktor se mohl nepříznivě odrazit na ceně nájemného v konkrétních městech. Níže je možné vidět detailní vývoj cen nájemného v různých velkých městech v ČR.

 

Co nás čeká do budoucna na trhu s rezidenčními nemovitostmi?

Samozřejmě je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit budoucí vývoj na trhu s nemovitostmi. Nicméně pokud se podíváme do sousedních zemí, tak mnoho z nich začíná na léto rozvolňovat a vyloženě lákají Čechy na dovolenou (Chorvatsko, Řecko, Španělsko). Další promarněnou turistickou sezónu si nemohou některé země již dovolit. Právě ekonomická situace zemí a jejich předlužení by mohlo vést k opětovnému oživení trhu s krátkodobými pronájmy již během letních prázdnin. Vzhledem k relativně pomalým krokům jednotlivých vlád, řadou trvajících cestovních omezení a nutnosti alespoň dvou dávek očkování ovšem nelze předpokládat, že se krátkodobé ubytování dostane na čísla před pandemií ihned. Hodně lidí dá přednost dovolené v tuzemsku. Se znovuzavedením plného nájemného je možné, že někteří pronajímatelé zjistí, že jejich nájemníci najednou nejsou schopni splácet tržní nájemné. Zejména kvůli státním balíčkům a relativně nízké nezaměstnanosti těchto lidí však pravděpodobně nebude mnoho. Návrat studentů do škol lze očekávat až v září, tedy i poptávka po ubytování v září opět vzroste. Tlak firem na povolení pobytu zahraničních pracovníků sílí, jelikož se některé firmy musely vypořádat s velkými výpadky pracovních sil. Návrat k běžnému stavu by se měl promítnout do pár měsíců, jelikož některé firmy čelí vážným problémům s opožděním dodávek z důvodu absence pracovníků. Z uvedeného vyplývá, že vývoj závisí zejména na rychlosti rozvolňování. V žádném případě pokles nájemného není způsobený špatným stavem ekonomiky nebo sníženou poptávkou, ale vše zatím odkazuje na pouhé dopady restrikcí vyvolané pandemií. Při obnovení škol a rozšíření možností cestování pro turisty i zahraniční pracovníky lze očekávat pozvolný opětovný nárůst nájemného.

Blog

 • 4 důvody, proč jsou investice do nemovitostí tak atraktivní

  23.7.2021

  Článek - Do čeho uložit své peníze, jste-li konzervativnější nátury a obáváte se dalšího vývoje trhu? Proč tolik Čechů investuje do nemovitostí? Co dělat, pokud si nyní nemůžete koupi investiční nemovitosti dovolit?

 • Stavební spoření má dnes každý třetí Čech – je ovšem výhodné?

  16.7.2021

  Článek - Češi mají ve vkladech na stavebním spoření uloženo kolem 350 miliard korun. Jedná se tedy o nejoblíbenější způsob uložení peněz v tuzemsku. Po Německu a Rakousku mají Češi dokonce třetí nejvyšší objem financí na evropském trhu uložených právě tímto způsobem. Jenže je v případě dlouhodobého spoření a při současné vysoké inflaci „stavebko“ opravdu tak výhodné?

 • Proč se ceny po pandemii zvyšují

  9.7.2021

  Článek - Inflace po pandemii zasáhla téměř všechny země eurozóny, ale i USA. Částečně se to dalo očekávat, jelikož různě dlouhá přestávka provozů po rozvolnění vyvolala určitou prodlevu mezi poptávkou a nabídkou. Bude se jednat o dlouhodobý trend nebo pouze dočasný jev? S takovou otázkou si lámou hlavu investoři, běžní lidé, ale i centrální banky. Pojďme se společně podívat na charakter inflace, abychom mohli na tuto otázku odpovědět.