Získejte bonus 1000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Česko má nejvyšší inflaci za 8 let a třetí nejvyšší v EU

Článek - Češi museli loni kvůli rostoucím cenám sáhnout hlouběji do svých kapes. Kvůli obavám z budoucnosti jsme začali více šetřit. Jak ale naložit s uspořenými penězi, aby nám je nespolkla inflace?


V ČR loni vzrostly ceny nejvíce od roku 2012

Průměrná míra inflace v České republice za loňský rok vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen činila 3,2 %. Jde o nejvyšší inflaci za posledních 8 let a zároveň třetí nejvyšší míru inflace v rámci Evropské unie. Vyšší inflaci měli pouze u našich sousedů v Polsku (3,7 %) a v Maďarsku (3,4 %). Na růstu cen se nejvíce podílely ceny tabákových výrobků, které v prosincovém meziročním srovnání vzrostly o 16,4 %, dále lihoviny (5,4 %), stravovací služby (4,7 %), nájemné (2,0 %), vodné (1,7 %) a stočné (1,5 %)

 

Srovnání průměrné míry inflace v zemích EU v roce 2020 (v %)

Zdroj: Eurostat

 

Ceny porostou i v letošním roce

V letošním roce analytici počítají s růstem cen zhruba o 2,3 procenta. Je zde však řada faktorů, které mohou inflaci tlačit i k vyšším hodnotám. Pandemie koronaviru způsobila šok celé řadě odvětví, mnohé společnosti musely omezit či dokonce na určitou dobu zastavit svou výrobu, jiné firmy musely zavřít své provozovny. To znamená omezení nabídky a minimálně po určitou dobu to může znamenat tlak na růst cen. Stejně tak snaha firem kompenzovat si výpadky příjmů a dostat hodnoty tržeb co nejrychleji na předkrizové úrovně může posouvat ceny zboží a služeb směrem nahoru.   


ZÍSKEJTE BONUS 500 Kč NA PRVNÍ INVESTICI:
INVESTUJTE ONLINE


Na druhé straně může spotřebitelskou poptávku podpořit snížení daně z příjmů fyzických osob. Dalším stimulem směrem k vyšší inflaci mohou být štědré vládní programy, balíčky a různé úlevy pro podnikatele i domácnosti negativně zasažené pandemií COVID-19. 
Významný vliv na ceny dováženého zboží může mít také případné oslabení kurzu koruny vůči euru, ke kterému může dojít například v důsledku horšího vývoje pandemie či pomalejším postupu vakcinace v Česku oproti ostatním zemím. 
Dalším faktorem, který může způsobit tlak na růst cen zboží a služeb pro spotřebitele nejen v Česku, ale po celém světě, jsou prudce rostoucí ceny komodit. Dle ukazatele The Bloomerg Commodity Spot Index jsou komodity nejdražší od poloviny roku 2014. Rostou nejen ceny zemědělských komodit jako je například sója nebo kukuřice, ale také kovy jako je zlato, stříbro, měď, zinek nebo hliník. A zvyšují se také ceny paliv a energií. V cenách zboží se rostoucí ceny komodit projeví zpravidla až s určitým zpožděním. 

Vývoj Bloomberg Commodity Spot Indexu od roku 2014

Zdroj: https://markets.ft.com

 

Reálná inflace je ještě vyšší 

Měření inflace přírůstkem indexu spotřebitelských cen však není ani zdaleka dokonalé. Do indexu nejsou přímo zařazeny například ceny nemovitostí, které v posledních letech rostly o desítky procent. Ceny nemovitostí jsou v indexu zachyceny pouze nepřímo prostřednictvím pronájmů. Ty však v současné době, kdy došlo k výpadku trhu s krátkodobými pronájmy, v některých lokalitách klesají, zatímco ceny nemovitostí i nadále rostou. Náklady na bydlení přitom představují jednu z nejvyšších položek každé domácnosti. A tak se lze oprávněně domnívat, že skutečná míra inflace je oproti té oficiálně vykazované ještě o kus vyšší.

 

Češi více šetří 

Je naprosto přirozené, že v dobách zvýšené nejistoty více šetříme a vytváříme si finanční rezervy. Například loni od dubna do června si tuzemské domácnosti naspořily nejvíce peněz od vzniku samostatného českého státu v roce 1993. Nejčastěji si uspořené peníze ukládáme na běžný nebo spořicí účet. Tam ale naše úspory kvůli vysoké inflaci a velmi nízkému nebo dokonce nulovému úročení bankovních vkladů ztrácí rychle na hodnotě. Proto je rozumné si na účtu v bance ponechat jen nezbytnou rezervu pro případ nenadálých výdajů jako může být rozbitá pračka nebo oprava auta. Zbývající úspory je vhodné chytře investovat.


PODÍVEJTE SE NA NAŠÍ
AKTUÁLNÍ NABÍDKU INVESTIC


Chytrá investice

V období zvýšené nejistoty a relativně vysoké míry inflace je rozumné investovat naše prostředky bezpečně do aktiv, jejichž hodnota zpravidla roste větším tempem než míra inflace. K těm nejvíce oblíbeným patří v současné době nemovitosti. A to nejen proto, že se jedná o reálné aktivum, na které si můžeme sáhnout, ale také proto, že v Česku dlouhodobě převyšuje poptávka po bytech a domech nabídku a hodnota nemovitostí tak v dlouhodobějším časovém horizontu vždy roste. Ne každý si ale může investici do nemovitosti dovolit. Pro menší investory však existují na trhu jiné možnosti, jak těžit z výhod, které nemovitosti přináší. Není přitom potřeba disponovat milionovými částkami a zároveň je možné vyřešit vše bezpečně online. Příkladem takové investice jsou investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi


Chcete se dozvědět, jak investování do úvěrů funguje? Podívejte se na další informace na TÉTO STRÁNCE, nebo nás kontaktujte na bezplatné telefonní lince 800 023 099, e-mailu: info@rondainvest.cz nebo na chatu (vpravo dole na stránce).

Autor článku: Petr Golka, analytik

Blog