Získejte bonus až 1 000 Kč

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód,
který zadáte při Vaší první investici v minimální výši 1 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Získejte 1 000 Kč navíc k první investici

Stačí si zažádat o kód a my Vám bonus vyplatíme s prvním výnosem.

Akce platí pro nové investory v případě investice ve výši min. 20 000 Kč.

Začněte vydělávat na úvěrech

Investujte do úvěrů zajištěných nemovitostmi s výnosem nad 9 % p.a.
Zkuste to již od tisícovky.

Výnos
nad 9 % p.a.

Investice od
1 000 Kč

Zajištění
nemovitostí

Výnos
měsíčně

Nízké
riziko

Investování

Pomáháme podnikatelům růst

Pomáháme podnikatelům růst.
Půjčili jsme novým projektům:

1553.98

mil. Kč

Investorům jsme vyplatili na úrocích celkem:

Investorům jsme vyplatili
na úrocích celkem:

67.73

mil. Kč

U nás neplatíte žádné vstupní poplatky:

Jako investor u nás neplatíte žádné
vstupní poplatky:

0

Rovněž neplatíte žádné pravidelné poplatky:

Investoři rovněž neplatí žádné
pravidelné poplatky:

0

Proč investovat do úvěrů?

 • Investovat můžete ONLINE převážně od 10 000 Kč - nebo zkuste akční produkty s minimální výškou investice 
  již od 1 000 Kč
  a vyzkoušejte si tak, jak investování do úvěrů funguje
 • Získáte výnos nad 9 % p.a., který je pevně daný a odpovídá nízké míře rizika
 • Výnos je Vám vyplácen měsíčně na účet, máte tak pravidelnou kontrolu nad svými výnosy
 • Máte možnost investovat do více úvěrů a vytvoříte si tak vlastní portfolio
 • Zdarma pro Vás vykonáváme správu a monitoring pohledávek
 • Neplatíte žádné vstupní ani pravidelné poplatky
   

Proč jsou investice bezpečné?

1. PROVĚŘUJEME BONITU A ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTŮ

 • Předtím, než úvěr zafinancujeme, pečlivě prověřujeme životaschopnost každého projektu a jeho schopnost generovat příjmy pro splácení poskytnutého úvěru.
 • Je tak důkladně prověřena bonita úvěrových klientů a kvalita zajištění úvěrů.
 • Jsme tým specialistů s bohatými zkušenostmi z bankovního prostředí a znalostí realitního trhu.

2. RONDA INVEST FINANCUJE ZE 100 %

 • Po prověření bonity poskytneme úvěr, který je vždy nejdříve ze 100 % financován ze zdrojů RONDA INVEST a.s.
 • Takto poskytnuté úvěry jsou po určitou dobu spláceny a teprve potom Vám umožňujeme do těchto úvěrů investovat - ještě před investicí tedy znáte platební morálku úvěrového klienta.

3. ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ

 • Všechny úvěry nabízené k participacím jsou zajištěny bonitními nemovitostmi ve vybraných lokalitách, jako je Praha, její okolí a krajská města. Každou nemovitost, kterou bereme do zástavy, si jedeme osobně prohlédnout a necháváme si k ní zpracovat odhad od nezávislého odhadce.
 • Výše poskytovaných úvěrů nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti (tzv. LTV - poměr mezi výši poskytnutého úvěru a hodnotou zajištění)

4. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

 • Každý úvěr je zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což znamená, že v případě vymáhání dlužných splátek od úvěrových dlužníků se nemusíme zdlouhavě soudit o existenci pohledávky a můžeme přímo přistoupit k exekuci dlužníků, případně navrhnout prodej zastavené nemovitosti. To silně motivuje každého úvěrového dlužníka k perfektnímu splácení úvěru.

Nejste spokojeni se zhodnocením Vašich peněz?

 • Pokud nejste spokojeni se zhodnocením Vašich peněz v bance a nemáte žádné nebo jen malé zkušenosti s investováním, vyzkoušejte investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Je to jednoduchá možnost, jak získat první zkušenost s investováním a při rozumné míře rizika dosáhnout zajímavý výnos, který snadno překoná inflaci.

Nechte své úspory růst.
Získejte výnos až

9

% p.a.

Aktuální nabídka úvěrů k investici

Získejte bonus až 1 000 Kč k první investici!

Stačí zadat e-mail a tel. číslo a my Vám pošleme akční kód, který zadáte při Vaší první investici.

Více o akci se dozvíte zde.

Kompletní pravidla akce jsou dostupná zde.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely a účely účasti na akci „Bonus 1 000 Kč za založení první participace".

Začněte investovat ještě dnes do zajištěných úvěrů a zhodnoťte své finance.

 

Jak investice (participace) funguje?

Pečlivě ověřujeme klienta, jeho podnikatelský záměr a nabízené zajištění.

Poskytujeme úvěr ze zdrojů RONDA INVEST.

Úvěrová pohledávka je určitou dobu splácena.

Pomůžeme Vám vybrat si vhodný úvěr k investici nebo si vytvořit vlastní portfolio.

Vyděláváte!
Výnos je Vám měsíčně vyplácen na účet.

Přečtěte si další informace o participaci:

Co je to participace

 • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
   
 • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek
  s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
   
 • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participaci lze odkoupit pouze prostřednictvím RONDA INVEST a.s.
   
 • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu.

Výhody pro investory

 • Za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
   
 • investor získává pravidelný nadstandardní výnos,
   
 • bezpečnost investice zaručuje kvalitní zajištění úvěrů, které jsou nabízeny k participaci, když úvěry jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem,
   
 • možnost zvolit si výši investice,
   
 • možnost diverzifikace rizika – investice do několika různých úvěrů,
   
 • zpravidla průběžné splácení investované částky
   
 • poskytnutí úvěru je vždy nejdříve financováno ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu,
   
 • investor tak má možnost posouzení dosavadního vývoje úvěrové pohledávky ještě před vlastní realizací investice,
   
 • úvěry poskytujeme podle bankovních standardů – vždy prověřujeme bonitu klienta, kvalitu zajištění, záznamy v registrech, zdroje příjmů pro splácení úvěru apod.,
   
 • odměna RONDY INVEST a.s. je závislá na řádném splácení úvěrové pohledávky a je účtována oproti obdržené splátce, na rozdíl od jiných poskytovatelů, kteří si účtují měsíční paušální poplatek.

Strategie úvěrování RONDA INVEST a.s.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující strategii:

 • Úvěry jsou zajištěné bonitní nemovitostí, 
   
 • úvěry zajišťujeme zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech,
   
 • celý proces poskytnutí úvěru zajišťuje zkušený tým odborníků s dlouholetou zkušeností v poskytování bankovních i nebankovních úvěrů,
   
 • kompletní právní servis je zajištěn zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky.

Výnos z Participace

 • Závisí na konkrétní úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat a na platební morálce dlužníka. Podíl na výnosu pro Investora se začíná zpravidla v přepočtu na úrovni 6 % p.a. Dosáhnout můžete až 9 % p.a.

U Participace lze dosáhnout i mimořádných výnosů, například při předčasném splacení úvěru mimo opci na předčasné splacení.

Předpokládaná doba trvání Participace

 • Předpokládaná doba trvaní Participace se odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investujte. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 60 měsíců.

Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Pracovníci RONDY INVEST a.s. mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním úvěrů a jejich vymáháním - vždy se snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého úvěru.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
   
 • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces;  pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
   
 • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).
   
 • V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce.

Rizika spojená s Participací

Reference

Rekonstrukce bytového domu Praha – Smíchov zdárně dokončena!


 • RONDA INVEST poskytla v říjnu 2019 úvěr dvěma českým společnostem, který sloužil k rekonstrukci nádherného bytového domu v Praze na Smíchově a také k refinancování závazků klienta u jiné finanční instituce. V úspěšně dokončeném projektu aktuálně probíhá rozprodej jednotek po rekonstrukci a jejich převod na koncové vlastníky
 • Přijaté prostředky RONDA INVEST souběžně rozesílá investorům do tohoto projektu, kteří tak mohli získat díky této krátkodobé investici výnos 4,6386 % p.a.

Úvěr od RONDY INVEST nám pomohl zefektivnit naše podnikání a také navýšit naše kapacity díky nákupu nemovitostí, které slouží jako zázemí pro naše řidiče a dopravní techniku. Tuto zvýšenou kapacitu nyní plně využíváme, neboť v posledních týdnech evidujeme kvůli koronaviru zvýšenou poptávku po rozvozu potravin. Nákupní šílenství již pominulo, nicméně stále jsme nad běžným průměrem. Řidičů máme naštěstí dostatek, i tak jezdíme v podstatě nonstop a využíváme všechna naše auta. Maximálně dbáme na bezpečnost převážených potravin i našich řidičů, proto jsme je vybavili dostatečným množstvím roušek, desinfekčními gely a dodržují další opatření.

Michal Bilej
Majitel menší společnosti působící v oblasti autodopravy

→ Investujte do tohoto podnikatelského úvěru. Úvěr je zajištěn Polyfunkčním objektem ve Velkých Popovicích

 

Budovu U Kampusu se mi podařilo zakoupit v aukci díky společnosti RONDA INVEST. Původně jsem poptával bankovní domy, které mi bohužel nedokázaly garantovat finanční prostředky, které by mi dokázaly uvolnit na základě vyhrané dražby. Proto jsem poptal společnost RONDA INVEST, která mi projekt pomohla financovat s tím, že nepožadovali předprodeje ani žádné další garance. Tím byl projekt jednodušší a pro mě manažersky velmi dobře zvládnutelný. Během jednoho roku se tak podařilo projekt zrekonstruovat a nyní je z 95% vyprodáno. Plánuji další projekty tohoto typu a na RONDU se určitě znovu rád obrátím.

Více na: https://www.ukampusu.cz/

Ing. Radek Hončl
Majitel a manažer projektu U Kampusu

Úvěr od RONDA INVEST nám pomohl úspěšně překonat cash flow situaci v momentě, kdy jsme se rozhodli využít investiční příležitost.

V RONDĚ jsme našli nad očekávání dobrého partnera zaměřeného na řešení, rychlost a vstřícnost.

V tomto segmentu pro mě osobně nebývalý stupeň důvěry a spolehlivosti. Spolupráci s RONDA INVEST doporučuji a určitě využiji jejich služeb znovu.

https://www.chefparade.cz/

Ing. Marcel Vargaeštók
Chefparade s.r.o.

Díky flexibilitě a rychlosti úvěru od RONDA INVEST a.s. se naší společnosti povedlo za 11 měsíců koupit, zrekonstruovat a výhodně rozprodat bytové jednotky v činžovním domě na Rybalkové ulici na Vinohradech.
Více na: https://www.rezidencerybalkova.cz/.

Tomáš Slavík
Jednatel Rybalkova 6, s.r.o.

Blog