Investování do úvěrů - Participace

RONDA INVEST a.s. nabízí možnost investovat do zajištěných úvěrů formou participací.

1. Co je to participace
2. Výhody pro investory
3. Strategie úvěrování RONDA INVEST a.s.
4. Výnos z Participace
5. Předpokládaná doba trvání Participace
6. Co když úvěrový klient nebude splácet?
7. Rizika spojená s Participací

 

1. Co je to participace

 • Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
   
 • Investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek
  s vysoce bonitním zajištěním a se zajímavým výnosem.
   
 • Investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je, či jakkoliv s nimi disponovat. Participace může zpětně odkoupit pouze RONDA INVEST a.s.
   
 • RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu.

 

2. Výhody pro investory

 • Za Investora vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrové pohledávky po celou dobu trvání úvěru RONDA INVEST a.s.,
   
 • investor získává pravidelný nadstandardní výnos,
   
 • bezpečnost investice zaručuje kvalitní zajištění úvěrů, které jsou nabízeny k participaci, když úvěry jsou zajištěny zástavním právem k bonitním nemovitostem,
   
 • možnost zvolit si výši investice,
   
 • možnost diverzifikace rizika – investice do několika různých úvěrů,
   
 • zpravidla průběžné splácení investované částky
   
 • poskytnutí úvěru je vždy nejdříve financováno ze zdrojů RONDA INVEST a.s. a partnerů projektu,
   
 • investor tak má možnost posouzení dosavadního vývoje úvěrové pohledávky ještě před vlastní realizací investice,
   
 • úvěry poskytujeme podle bankovních standardů – vždy prověřujeme bonitu klienta, kvalitu zajištění, záznamy v registrech, zdroje příjmů pro splácení úvěru apod.,
   
 • odměna RONDY INVEST a.s. je závislá na řádném splácení úvěrové pohledávky a je účtována oproti obdržené splátce, na rozdíl od jiných poskytovatelů, kteří si účtují měsíční paušální poplatek.

 

3. Strategie úvěrování RONDA INVEST a.s.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující strategii:

 • Úvěry jsou zajištěné bonitní nemovitostí, 
   
 • úvěry zajišťujeme zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech,
   
 • celý proces poskytnutí úvěru zajišťuje zkušený tým odborníků s dlouholetou zkušeností v poskytování bankovních i nebankovních úvěrů,
   
 • kompletní právní servis je zajištěn zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky.

 

4. Výnos z Participace

 • Závisí na konkrétní úvěrové pohledávce, do níž se rozhodnete investovat a na platební morálce dlužníka. Podíl na výnosu pro Investora se začíná zpravidla v přepočtu na úrovni 4 % p.a.

 

Modelový příklad:

Příklad výnosů z Participace při podílu Investora na úrokovém výnosu odpovídajícímu  4,0 % p.a. 

Investice

Měsíční výnos

Roční výnos

Výnos za 5 let

1 000 000 Kč

3 333 Kč

40 000 Kč

200 000 Kč

3 000 000 Kč

10 000 Kč

120 000 Kč

600 000 Kč

5 000 000 Kč

16 667 Kč

200 000 Kč

1 000 000 Kč

 

Poplatky za sjednání a správu Participací jsou určeny sazebníkem Participací, který najdete zde.

U Participace lze dosáhnout i mimořádných výnosů, například při předčasném splacení úvěru mimo opci na předčasné splacení.

 

5. Předpokládaná doba trvání Participace

 • Předpokládaná doba trvání Participace se odvíjí od splatnosti či předpokládané splatnosti úvěrové pohledávky, do níž Participant investuje. Předpokládaná doba trvání Participace obvykle nepřesáhne 60 měsíců

 

6. Co když úvěrový klient nebude splácet?

 • Pracovníci RONDY INVEST a.s. mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním úvěrů a jejich vymáháním - vždy se snaží jít cestou, která vede k co nejrychlejšímu navrácení poskytnutých prostředků v co nejvyšším objemu.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je zajištěn ručitelským prohlášením fyzické osoby (vlastník dlužníka) nebo je tato fyzická osoba spoludlužníkem poskytnutého úvěru.
   
 • Každý úvěr nabízený k participaci je také zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, což společnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urychlit případný vymáhací proces.
   
 • V případě prodlení úvěrového klienta se splácením uplatňuje RONDA INVEST a.s. standardní upomínací a vymáhací proces;  pokud klient/ručitel adekvátně nereaguje na upomínky, je RONDA INVEST a.s. oprávněna přistoupit k realizaci nemovité zástavy.
   
 • V případě neplnění smluvních podmínek klientem je RONDA INVEST a.s. oprávněna uplatnit vůči klientovi také různá smluvní opatření (upomínky, smluvní pokuty, ztráta výhody splátek, …).
   
 • V případě správy pohledávky v režimu vymáhání neplatí Participanti žádné další poplatky, RONDA INVEST si však může účelně vynaložené náklady započíst proti vymožené částce. 

 

7. Rizika spojená s Participací

Přestože se RONDA INVEST a.s. snaží minimalizovat rizika spojená s Participacemi na úvěrových pohledávkách, investice do úvěrů s sebou vždy ponese jistá rizika,
Přehled nejpodstatnějších rizik naleznete zde.

 

[1] při zachování minimální částky participace pro daný úvěr

 

Chci více informací o investování do úvěrů

Těší nás váš zájem. Vyplňte prosím nezávazný formulář a my se vám ozveme s bližšími informacemi o možnostech investování.